“Vi bygger en rikstäckande branschledare av entreprenörsdrivna företag”

Av 
Artikel från Rent: https://www.cleannet.se/article/

Sedan i fjol sommar utgör Rengörare Näslund basen i nybildade företagsgruppen Northclean.
Nu väntar ytterligare förvärv till den nya utmanaren inom facility service.

Investeringsbolaget Litorina ska bygga en företagsgrupp inom facility service där huvudfokus i leverans ligger på lokalvård. I gruppen ska entreprenörsdrivna, lokalt förankrade och fristående bolag ingå som dock behåller företagnamn, kundstock och personal men som tillsammans kan utgöra ett rikstäckande bärkraftigt alternativ till de stora jättarna som ISS, Coor, Sodexo och L&T.

I april i fjol gjordes det första förvärvet då Rengörare Näslund blev det första bolaget i det som ska bli en ny företagsgrupp.

Article.image

Kristian Holmström, Litorina. Foto: Litorina

Vi ska bygga en ny, rikstäckande branschledare av duktiga entreprenörsdrivna företag. De bolag vi är intresserade av är väletablerade kvalitetsbolag med huvudfokus på lokalvård men som även erbjuder kringtjänster inom bland annat kontorsservice. Förutsättningen för konkurrenskraft är att det är välskötta bolag som har ordning och reda i finanser och på kunder och som har duktiga medarbetare säger Kristian Holmström, partner i Litorina och styrelsemedlem i Northclean.

Investeringsbolaget Litorina verkar och gör i huvudsak investeringar i Sverige men Kristian Holmström säger att satsningarna ofta blir nordiska. Satsningen med Northclean beskriver han som långsiktig, samtidigt är Litorina ett investeringsbolag som har en ändlig horisont och har för avsikt att sälja bolagen vidare en dag. Litorina investerar ofta med målet att bygga nischgrupper med fokus på tjänstesektorn, där de likt i Northcleans fall utgår från en lokal marknadsledare i en fragmenterad bransch som har en positiv trend och strukturell tillväxt – och vill växa gruppen lönsamt organiskt och genom tilläggsfärvärv i hög takt.

Lokalvård är en ny bransch för investeringsbolaget, som dock haft ägarintressen i Textilia tidigare, och Kristian Holmström beskriver branschen som en strukturell tillväxtbransch. Tajmingen beskriver han som rätt då efterfrågan generellt sett på lokalvård är relativt okänslig konjunkturläge framför allt i de marknadssegment som Northclean fokuserar på. Även om flera städbolag erbjuder hemservice så är det inte ett prioriterat.

Vi har fått väldigt positiv respons från de allra flesta vi varit i kontakt med. Det handlar ofta om familjeföretag som också kanske står inför ett generationsskifte och som kanske inte heller har en självklar arvtagare. Då kan vi bidra med kapital och kompetens till fortsatt drift och det är viktigt att lägga till att vi gärna ser att bolaget även fortsatt leds av lokala entreprenörer som har ett hjärta för verksamheten, säger Kristian Holmström.

Kristian Holmström säger att förvärvet av Rengörare Näslund var viktig eller i det närmaste avgörande, och en bas för fortsatt bolagsbyggande. Målsättningen är att växa med ytterligare ett till två bolag under innevarande år och det långsiktiga målet är att bygga upp Northclean till en företagsgrupp med en total omsättning om 2 miljarder kronor. Trots en tydligt utmejslad femårsplan som finns ingen anledning att skydda, säger Kristian Holmström.

Vi har inte bråttom och det viktiga är att vi bygger en sund verksamhet där bolagen kan dra nytta av varandra i ett större sammanhang. Rengörare Näslund är ett respekterat, etablerat och välkänt bolag och en bra grund att stå på också i kontakten med andra bolag. För oss är det väldigt spännande att få möjlighet att göra en sådan här resa tillsammans med bolagen och se hur vi kan utveckla leverans och erbjudande men även hitta skalfördelar med att arbeta tillsammans.

Kristian Holmström siar att företagsgruppen framför allt kommer att bestå av bolag med en omsättning som överstiger 50 miljoner kronor i dag.

Företagen vi investerar i måste ha interna processer och en infrastruktur plats och ha en operativt duktig ledning och duktiga medarbetare i verksamheten för att det ska finnas en bra och sund grund att vidareutveckla och stötta. Vi kommer alltid att välja bolag som är ”hela och rena” framför bolag som har en hög och snabb tillväxt och väldigt hög lönsamhet, säger Kristian Holmström.

Förutom stöttning med kapital ska Litorina även bidra med kompetens. Styrelseordförande i Northclean är Jan-Olof Backman som har ett längre förflutet inom facility management och som var med att bygga upp och knoppa av det som är Coor i dag från Skanska. I bolagets styrelse finns även Victor Press, som har familjeband till Rengörare Näslund med som även varit med att bygga upp reklambyrån Acne, samt Anna Spjuth som har ett längre förflutet i hotellkedjan Scandic där hon ska bidra med kundperspektiv samt med flera aspekter kopplade till driften.

– Vi har pusslat ihop ett bra team som är djupt involverade i att bygga den här företagsgruppen och på ett tydligt sätt kan bidra och komplettera oss på Litorina i det.

Det talas ofta och mycket om prispress i branschen, hur ska ni undvika i kraft att er storlek att inte bara konkurrera med priset?

Vi litar på den kompetens som finns i bolagen bland annat när det kommer till upphandling. Det är viktigt för oss att de anställda får rätt villkor och tid att hinna med sina uppgifter.