Om Northclean

Välkommen till Northclean – en ledande företagsgrupp inom lokalvård och närliggande tjänster i Sverige.

Om oss

Northclean bildades våren 2022 när Rengörare Näslund, ett väletablerat kvalitetsbolag med 50 års erfarenhet av lokalvård i Mälardalen, tillsammans med investmentbolaget Litorina, skapade gruppen. Gruppens namn, Northclean, är dels en reflektion av var gruppen lägger sitt geografiska fokus – i Norden – och gruppens mission: att bidra till en renare och mer hållbar värld.

Kärnan i Northclean är de verksamhetsdrivande bolagen som gruppen består av med dess drivna entreprenörer och anställda. Bolagen i Northclean arbetar under egna, väletablerade varumärken och fortsätter bygga på styrkorna och etablerade marknadspositionerna som de har. Northcleans mål är att ge gruppens bolag rätt förutsättningar att leverera bästa service till kunderna, vinna nya uppdrag samt kontinuerligt utvecklas som verksamheter med fler anställda och med lönsam omsättningstillväxt.

Northclean ägs och drivs i partnerskap med dess entreprenörer och anställda, ledningsteam och styrelse samt investmentbolaget Litorina.

Vår vision

Northcleans vision är att bidra till en renare och mer hållbar vardag genom att tillsammans med entreprenörer bygga en ledande aktör bestående av starka, lokala och regionala kvalitetsbolag.

Vi har som mål att bygga Nordens främsta företagsgrupp inom vår bransch genom att förvärva och utveckla de mest väletablerade och framgångsrika bolagen från norr till söder.

Vårt erbjudande till dig som entreprenör

Vi är intresserade av att förvärva högkvalitativa bolag som delar vår vision om att genom nöjda medarbetare erbjuda högkvalitativa tjänster till nöjda kunder. Vi söker entreprenörer och ägare som är motiverade att ta nästa steg i sin utvecklingsresa och bli en del av Northclean, samtidigt som de behåller sin egen identitet och självständighet.En decentraliserad modell

Vi respekterar din verksamhets egenskaper och erbjuder en decentraliserad struktur, där ditt företag fortsätter att drivas som ett självständigt bolag under sitt nuvarande varumärke, men med nya förutsättningar för att göra ännu mer av det som ni redan gör bra idag.Resurser och stöd

Northclean bidrar med finansiella, operativa och strategiska resurser som krävs för att expandera och förbättra din verksamhet, samtidigt som vi stöttar din befintliga kärnverksamhet.Delad expertis

Som en del av vår grupp får du tillgång till vårt nätverk av experter och branschkollegor, vilket ger möjligheter till kunskapsutbyte, erfarenhetsdelning och utveckling av bästa praxis.Delägande och ekonomisk potential

Som entreprenör i Northclean behåller du delägande i ditt bolag och får även en ägarandel i Northclean. På så sätt får du ta del av det värde som skapas lokalt i ditt företag, men även det värde som skapas i gruppen över tid.

Kvalitet

Kvalitet- och hållbarhetsarbete är en integrerad och central del av Northcleans verksamhet och en mycket viktig parameter när vi utvärderar nya förvärv. Våra bolag erbjuder högkvalitativa tjänster till sina kunder och strävar alltid efter att göra detta med så liten miljöpåverkan som möjligt genom att följa bästa praxis och metoder inom sektorn.

För att säkerställa högsta möjliga kvalitet på våra tjänster följer Northclean stränga kvalitetsstandarder och interna processer. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra och utvärdera våra arbetsmetoder samt utbildar och stödjer vår personal i att utföra sitt arbete på bästa möjliga sätt. Vi värderar kundfeedback och använder det som en viktig resurs för att identifiera och genomföra förbättringar i vår verksamhet.

Hållbarhet

Northclean har en starkt hållbarhetsfokus och vi arbetar kontinuerligt med att minska vår miljöpåverkan. Vi strävar efter att använda miljövänliga produkter och utrustning samt att optimera våra arbetsprocesser för att spara energi, minska vattenförbrukningen och avfallsproduktionen.

För att säkerställa att vårt kvalitets- och hållbarhetsarbete är transparent och effektivt, är Northcleans bolag certifierade enligt flera branschledande standarder. Dessa inkluderar exempelvis Svanenmärkningen och ISO-certifieringar inom kvalitetsledning, miljöledning och arbetsmiljö. Genom att följa dessa standarder och ständigt förbättra våra metoder, är vi stolta över att kunna erbjuda våra kunder en hållbar, ansvarsfull och högkvalitativ tjänsteleverans.

Möt vår ledning i Rengörare Näslund

Sunny_1

Sunny Quddus

Sunny Quddus
Eva_1

Eva Krönlein

Eva Krönlein

Möt vår ledning i Kundpartner

Peter_webb

Peter Rehnström

Peter Rehnström

Möt vår styrelse

victor_1

Victor Press

Victor Press
Jan-Olof_1

Jan-Olof Backman

Jan-Olof Backman
Anna_1

Anna Spjuth

Anna Spjuth
Kristian_2

Kristian Holmström

Kristian Holmström
Tero_1

Tero Merentie

Tero Merentie